בדרך חזרה לווארשה הכבושה

לפי עדותו של ,, חרנקה " ( י . שםיינקה , ראה עמי 233 ) נקרא יוסף לחזור לווילנה כדי להתכונן לצאת לווארשה , אבל ההחלטה על כך היתה קיימת מזמן . במכתבה השני של ההנהגה למזכירות הקיבוץ הארצי , אף הוא בחתימת זליג גייר , מן ה 7 בדצמבר OTrt an נאמר של יוסף קפלן צריך לעשות מאמצים על מנת לעבור ללשנו ( וארשה ) ' / מזה אנו למדים שההחלטה נתקבלה לפני תאריך זה ואולי ערד באמצע נובמבר , לפני שליווה את טושיה לגבול ולפני הפעלתו של מרכז ההברחה בלידה -. כאמור , יוסף הגיע לווילנה ב 9 בינואר , 1940 בערך , והוא עוזב אותה כבר ב 14 בינראר , 1940 ימים מעטים כלבד לאחר שהזר מלידה . אולם הוא לא פנה ישר לווארשה , כפי שסברה בהתחלה אירנה אדאמוביץ ' בהשפעת אימרתר הבדרחה קצת : ,, משעמם כאן אצלכם ; אני חוזר לווארשה " . * ירסף פנה לחרד שיטחה של ליטא המקורית , הקובנאית . כבר ב 15 בינראר הרא כותב גלויה מקובנה לארץ , לאברסק ליפסקר שלית לשעבר בפולין , * תאריכים אחרים לקבלת ההחלטה הזאת המופיעים בריאיון עם זליג גייר , שהוזכר לעיל מספר פעמים , אינם עומדים במבחן הביקורת והסעות שבהם נובעת ודאי ממרתק בזמן . שברצונו לעבוד במקום אח...  אל הספר
מעין, שמואל