בהנהגה הראשית בווארשה (ינואר 1938 - ספטמבר 1939)

במכתבו אל צבי , הנמצא כבר בארץ , רשהזכרנוהו גם קודם " מוסר לו יוסף - תוך נזיפה קלה על שתיקתו - פרטים על הנעשה בתנועה רמזה אנר למדים , אומנם בראשי פרקים בלבד גם במה הוא עוסק ובאלה בעירת הרא נתון באותם הימים . היתה צריכה להתקיים מרעצת התנרעה רכינוםה נידחה לנובמבר 1938 ( ואכן זו התקיימה אז בהשתתפותו של נציג הקיבוץ הארצי ) . רבינתייים מקיימים ביקורים בקינים ואף יתקיימו כינוסים . יוסף בעצמו מכין את מפעל ,, קרן השומר " שיתחיל בעוד ימים מספר . במשרד הגלילות - פרט לצרות קטנות רגילות הכול פועל שם בסדר . לעומת זאת , מחלקת החינוך אינה שלמה . עתה נכנם למחלקה חבר חדש והוא , כנראה , ירבה לבקר בקינים . חברה , שהיתה אמורה לפעול במשרד , בני מדברי / , לא תעבוד בר : פשוט , אינה יודעת . מציעים לעבודה זר את סוסיה אלטמך וכנראה שכך יוחלט . ,, אני אינני נלהב להצעה זאת : נו , מילא " . והוא מביע תקווה מתיר ספק , שאולי מחלקת החינוך תתחיל לפעול . השליחים אפרים ברזילי וזאב בלוך חוזרים ארצה וחדשים טרם הגיעו ויהיה מחסור כשליחים . גם זליג , ושייקה יעלו , כנראה , בשדיול הבא סאשקה נוסע לווילנה ושם יישב עד על " תו ואיל...  אל הספר
מעין, שמואל