עם הנהגת קן וישניונייץ. בעת ביקזרו שם ב־9 באוקטובר 1937