פני התנועה בגליל

בעת צאתו ל ,, ריכח המושבות " השלים יוסף עם העובדה שהוא אינו עולה ארצה ושעליו להמשיך זמן ' מה בפעולה בהנהגת הגליל . לכן , כאמור בשהותו במושבה השתדל לשמור על קשר עם הקינים , אם כי ללא הצלחה יתרה . אילם גם סיכויי הפעולה שלו בגליל אחרי המרשבלת היו בסימן שאלה בשל מצבר הכספי החמור . למרות זאת תיכנן יוסף כמה פעולות : הכנסה מיידית של שכבת הצופים ' בוגרים לפערלה חינוכית בקיני הגליל , קיום המושבה של אירגרן הצעיר רכבס באי כוח כל הקינים . במשך חודש אוגוסט הצליח יוסף להתקשר כמעט עם כל הקינים , אבל רק ממחציתם באה תשובה ; אחרי המושבות רגילים לנוח " מסביר יוסף . רק " ביקור בקו עלול ( עשוי ) לעודד את האנשים לעבודה " ! מכתבים בלבד אינם " מספיקים , ואומנם בבל המכתבים שקיבל יש דרישה לביקורים . כה למשל , קיבל גלויה מקן לורד בה מודיעים לו ששם 31 fflT ' בלתי רגיל , שיש רק הנהגה זמנית ושעליו לבוא להסדיר את הדברים . והוא אינו יכול לזוז , ואילו מבךעמי הירדע את מצבו אין לו םזמך כל ידיעה , יוסף מתלונה שהפעם הררסים ללא כל סיבה ( בחוסר כסף הוא רואה רק מכשול !) את העבודה שנעשתה במשך חודשים ואת הסיכויים ,, של פעולה ה...  אל הספר
מעין, שמואל