ריכוז מושבות הקיץ

105 בסקירתו על המושבות , שהתקיימו ביו ה 3 ביולי ל 3 באוגוסט , שכתב אותה קטעים קטעים , מוסר יוסף לבז עמי תמונה נלהבת מ ריכוז המושבות" " של הגליל , הן התקיימו בשני כפרים סמוכים לקאליש , וכל הםביבה היתה מלאה שומרים , שירתם ומשחקיהם . היו פירות באים לעמל הרב שהושקע במשר חודשיים באירגוו המושבות . שררה אווירה נעימה של שיתוף פעולה , שותפות בכלל והתהיות " של פרטים , קבוצות וגדודים . גם המנהלים . שהיו רגילים לדאוג עד עתה רק לגדודים שלהם , ואפילו אנשי קן לודז ' - האריסטוקראטים" " של הגליל , כביטויו של יוסף - תפסו את חשיבות המבצע של לריכוז המושבות ' / מושבות אלה , סבור יוסף , יקבעו את גורל המושבות הכאות וכן את גורל האירגוניס הקיבוציים לעתיד . הונח בהן ג 1 היסוד לאירגון שכבתי גלילי חדש ובעיקר ,, היסוד לגליל אחד ושלם " . הכול מודים שאין טעם בקיום מושבות נפרדות של לודז ' רקאליש . הגדודים השווים ברמתם התרבותית , החברתית , הצופית הספורטיבית התחיו יפה ומעוניינים בהמשך הפגישות המשותפות . כל שכבה ( צופים , צרפים ' בוגרים ) מונה בין 120 ל 150 איש , אין לפצל ! למושבות קטנות . - ריכוזן חסכוני יותר גס מבח...  אל הספר
מעין, שמואל