הצעדה כעיירה ןך לנסקה־וולת. כראש הצעדה, מימין לשכז»ל: יוקף קפלן וכליף