אחרי הכנס

86 ו כנס צרפי הגליל התקיים סמוך לזדונסקה יולה במשך יום וחצי . יוסף מציץ שהיו מעט אנשים - / אבל נעשה מד שאפשר היה לעשות , כלומר רוב התוכניות בוצעו , ובמובן זה היה די כזוב " . עם סיומו עברו את העיירה בתהלוכה " ,, ? ספר הגופיות ' - ספר שתוכנו מישנה סדורה קזל הצופיות כפי שהתגברה במשר קרוב ל 20 שנה כתנועת . השומר הצעיר . ' ראה הערה , 185 ראה הערה בעמ ' 94 DOJ בדר ' ח השנתי על עבודתו בגליל קזכתבו ב 20 במארס 1937 רשם יוסף שבכנס השתתפו 100 6 < יש , כלומר קצת פחות מרבע מהמספר הכולל של הגופים שמנו כגליל 418 איש ( ראה בספח מס ' 3 ) ואס יוסף כולל במספר 100 המשתתפים גם חברים מ » ירגון הבוגרים הצעיר , הרי השתתפות שכבת הצופים בכנס שלה היתה חלשה , צופית , שבראשה צועדים יוסף רכליף , חבר ההנהגה ונציגה בכנס , כפי שמעיד התצלום שבידינו . בשבת בבוקר יצאו משתתפי הכנס ליער והקימו בר מחנה צופי . נערכה פתיחה חגיגית בה נשאר את דבריהם יוסף וכליף . ליד המדורה הוקראו קטעים מיומן המאורעות בארץ * , הוקרא ו יזכור '' לזכר הקרכנרת היהודים בארץ רהיתה דומייה לזכר העצים והשתילים שהושחתו ביערות הקרן הקיימת . ביום אי התקיי...  אל הספר
מעין, שמואל