ההתחלות

178 צבי פרגריכם נפגש , כאמור , עם יוסף קפלן בלודז / בראשית מארס , 1936 נעת ביקורו בקך , הוא ממליץ עליו בפני בן עמי גורדון ומציע שיוסף יפעל בצינסטרחוב . ואם עבודה זר תפוסה , אפשר להציע ליו עבודה אחרת ? ,, קאליש איגה באה בחשבון ( הוא בעצמו משם ) ' / אולם , ממשיך צבי , יוסף מתנגד לנוסחה שנה של עבודה " ומציע נוסחה אחרת , שיעבוד ,, עד אשר תהיה " עלייה ' / כי הוא לוקח בחשבון שיש לו סיכוי לעלות עוד לפני תום שנה 1936 בהתחשב עם תורו בעלייה '' . " ברעמי ' לא הסכים לנוסחתו שיעבוד עד עלייתו ' / הוא אומר בכנות : " ,, אם נרצה להיות ישרים בהחלט ,.. נוכל הלא תמיד לכוון ככה את עלייתו רזו תצא בערך בזמן שנמצא לנכון , אני מתאר לעצמי שזה יצא בערך כעבור שנה ' / ואם צבי בם כן בדעה זו הוא מציע להודיע ליוסף , ,, שיעברד עד שיגיע זמנו לעבוד " בפי שתחליט ההנהגה הראשית . ואשר למקום עבודתו , בן עמי מציע שיוסף בכל זאת יעבדד בבליל ללדז " קאליש , כי הוא כבר עבד בו בעבר ויהיה לו קל יותר מאשר לכל אחד אחר . ראם יסרב , יצא ללרבליך אבל לא לפני שילחץ עליו שיעבוד בקאליש ( מקום מושבה של הנהגת הגליל לודד קאליש ) . אין בידינו ת...  אל הספר
מעין, שמואל