יוסף - מימין: עם חברים ננ,,למפעל" ומחקו, 14 באפריל 1934