יוסף - הרביעי מימיו ־' עם חניכיו מנדוד הצופים־נוגרים הקוולל'/ " בחזרה מטיול לקן בלאשקי, אפריל 934ו