מאבקי עלייה

הוועדה בלבד , וכן נאמר שם כי לא ברורה להם הפנייה לחברים מסוימים . כל אלה חייבים להתבצע באופן גלוי , בכינוס מועצת הקיבוץ בווארשה . הם שוב חזרו על תביעתם זו , למרות שנכשלו בה בעת המועצה הקודמת . על בל פנים הם תבעו , שלא ייעשו כל שינויים שלפני הפגישה - ובצורה אולטימאטיבית שיכלה להזמין תשובה חריפה בלבד . אולם כזו לא ניתנה בכלל , בניגוד גמור למכתב המזכירות כלעילי ( עמי , { 71 שאגב ביו הייתר תקף את התנשאותם כביכול של עולי קאליש ואת תביעתם החדשה הישנה שהמועצה תתכנס בווארשה , הכריז על ביטולה של ה אוטונומיה " שלהם ושמעתה ואילך " יענו אך ורק למכתבים של בודדים רלא של קבוצה כלשהי מקאליש . עולי קאליש לא הגיבו אז על כל הפגיעות בהם , אבל התבשרו מחוזר המזכירות 171 שאכז הצעתם שוב התקבלה ונקראת מועצת הקיבוץ , וכמובך בקוסטופול . ועוד צעד בעשה בחוזר זה ; ההכרעה תהיה בידי צירי העולים בלבד , כשכל חמישה עולים בוחרים בציר שייצגם במועצה . זה צריך היה להבטיח לערלי קאליש שהם לא יקופחו בהצבעה , והיא תיערך בתנאי שיוויון . ואכך המועצה התקיימה ב ' 18 - 16 ביוני , אבל אנשי קאליש לא שלחו את נציגם ! אולם השתתף בה נציג ...  אל הספר
מעין, שמואל