קבוצת חברים מקן ק^ליש בהכשרה בקוסגויפול, ספט מבר־גובמבר .1933 יוסף - ראשון מימין בין העומדים