יוסף קפלן חלק א' בין שתי פלישות גרמניות

שמואל מעיו » יוסף קפלן חלק א ' בין שתי פלישות גרמניות שמואל מעץ שמואל מעץ יוסף קפלן קורותיו של צעיר יהודי בעריות תנועתו - תנועת השומר הצעיר " בפולין " חלק א' בין שתי פלישות גרמניות ההוצאה : שמואל מעץ , קיבוץ מענית , 37 855 ד " נ מנשה  אל הספר
מעין, שמואל