מפת העיר קאליש

הספר משקף נאמנה חיי נוער ולבטיו בגיל ההתבגרות , את מאבקיו עם הורים דתיים וחילוניים על רצונו לעלות ארצה ועל שאיפתו לחיות בה כעובד אדמה וכחבר קיבוץ וכל אלה במסגרת תנועת נוער ציונית - סוציאליסטית , באחת מערי פולין שבין שתי מלחמות העולם . כתוצאה מהחינוך בקן קאליש זה שבפולין ( כמובן במסגרת התנועה כולה ) עלו רבים מחבריו ארצה עוד לפני השואה וכן לאחריה ; ואילו בימי השואה השתתפו - ואף בעמדות מרכזיות - חברים מקן זה בלחימה נגד הצורר הנאצי כמו בגטאות וארשה , ביאליסטוק וצ ' נסטוחוב . הסברים : א . שמוח הרחובות הניתנים בזה an בחלקם תעתי ק עבדי של השמות המופנם במפה ובחלקם הם תעתיק עברי של השמות הקודמים של הדז / זמו ; כפ " שהם מוזכרים בספר . ב , מצז " ניס כאן רק השמות המרפים בספר והם מסומנים במפה כמספרים . ' J שמות הרחובות { גם שמות מבגים ו 7 ור < : . / פל ^ קילינקקייגז ( כיכר > VXD ' &( er . 2 ' ( ¥¥ !> & ( השלושה י < . 3 הגימנסיה ?« ש אסני ק , A רחי נ $ דווד : ה , 77 ד . 5 באבץה , . 6 נלני ttFffl ^ שוק החרש < , . 7 רהי שופך , , 8 רחי v vvm בז היה םשן הקן , ?> 7 ר . 9 : ובה , , 10 אהד מזרועות נהר הפרו...  אל הספר
מעין, שמואל