הערות:

ן . למען הרירק , בין 94 המרואיינים ורושמי הרשימות יש ארבעה שלא היו חברי הקן , אלא היו קשורים בו או ב " קבוצת מחניים " , שיסדר תבריז , בצורה זר או אחרת . . 2 מתוך 94 אלה , 72 הם ראירנות ורשימות שקיימו ורשמו , בפי שנמסר לעיל , אנשים בגיל מבוגר . דבריהם של 22 האחרים ( וביניהם דברי מבוגרים כשהיו צעירים ) הם קיטעי רשימות מתוך עיתון גדוד , " ספרי החיים '' של גדוד וקבוצה , בעת חביתתם בקן בחניכים וכמדריכים . . 3 עובדות ביוגראפיות המצר ינות ברשימה או בראירן במלה " היום " נכונות בתאריך הרשימה או הריאיון . , 4 ברשימת השמות ועמ ' אל הספר
מעין, שמואל