ספרי עזר עיקריים:

, 1 האנציקלופדיה העברית , חברה להוצאת אנציקלופדיות בע " מ , ירושלים - תל - אביב , תש " ט תשל " ט . . 2 האנציקלופדיה הפולנית הפופולארית , a / 2 ההוצאה המדעית של המדינה , דאדשה , . 1966 . 3 השומר הצעיר כפולין , 1950 - 1913 העורך : יוסף שמיר . ספרית פועלים , תשנ ' יא י . 1991 A ספר המדרגות והמקצועות , ערוך ע " י חברי ההנהגה הראשית . הוצאה רשמית של . 5 הסתדרות " השומר הצעיר " בפולניה , , 1923 וארשה . 5683 . 6 ספר קאליש א ' ובי , ; 1967 , 1964 הוצאת רעדות הספר בישראל ובארצרת - הברית . . 7 ספר השומרים , ערןך בידי יהודה גוטהלף ואברהם כהן ; הוצאת ההנהגה העליונה של . 8 הסתדרות השומר הצעיר העולמית , וארשה . 1934 . 9 ספר השומר הצעיר א , ערכו : לוי דרור , ישראל רוזנצורייג , ספרית פועליס - מרחביה , . 1956 . 10 שמידברג אדם , ספר הצופיות , יצא לאור ע " י ההנהגה העליונה של הסתדרות "השומר הצעיר " העולמית , תרצ " א , וארשה . 1931  אל הספר
מעין, שמואל