רשימת השמות

א " אביב " ( קבוצת בנרת < 175 אביעזר , שולמית ( רולפגרט ; מיצייה ) 373 442 438 404 403 398 397 392 - 374 אברמוביץ / זאב 282 אברמוביץ ' ( רב ) 160 ( האגודה > ה < יהוד ת להתעמלות ולספורס 259 245 190 127 30 19 " אגודת יוצאי קאליש והסביבה " 12 " אגודת ישראל " - " אגודה " 256 160 39 אדאמרביץ ' איךנה 378 124 אךלר , אל ? ךד 412150 אךלר , מאקס 165 אדמון , י . 911 " או ^ ךק 336 ' ' יאודה לנעורים " 141 אודשקובה בית ספר ( יסודי יהודי על שם י ) 429 414 42 " ארטראמאנציפאציה ' י 247 " אריב העם " 352 339 '' אומנות " ( הוצאת ספרים ) 37 אוניברסיטת וארשה 76 אוניברסיטת פתבאף 256 אוכרר " א 284 אוסטראליה 248 אוםטררבסקי , ניקולאינ . 351 ארפאטוכק 170 איטיים , ןאב 340 338 253 250 248 אופנהיימר , מוטק 338 אוקונו ? סקי , סרוק 415 41 ו 366 - 364 444 ארקונובסקי , פראנקה 282 ארקרנרבםקי , צבי ( הוייק * 287 280 269  אל הספר
מעין, שמואל