ה הקץ

עם פלישת הצבא הגרמני לפולין ב - 1 ועם כניסת חייליו 1 לקאליש בי 6 בספטמבר 1939 חדל הקן השומר * , כמן כל הקהילה היהודית בעיר על מוסדותיה ואירגוניה , להתקיים , חברי הקן ברחו או הוגלו והגיעו לגטאות , ליערות , למחתרות , למהנות - עבודה ולמהנות - השמדה , רובם המכריע הושמד או נפל בקרבות . מעטים מאוד ניצלו ( אחדים מהם תרמו םרכרונותיהם על הקן בםפר זה ) , בין רושמי זיכרונות על חייהם בימי השואה ידועים לנו חברי הקן לשעבר : יוסף ( אידוטה ) הרלץ , מקבוצת המייסדים הראשונים של הקן ( נפטר ב - ( 1975 זיכרונותיו בשני חלקים , על חיי משפחתו בגטו סלונים וביער , פורסמו ב " ספר קאליש " א ' , 1964 וב '' ילקוט מורשת '' , חוברת ל / . 1980 אידה קפלן מ " שכבת עין - שמר '' שבקן ( נפטרה בדצמבר - ( 1991 זיכרונותיה על נדודיה עם ילדה ביערות ביילורוסיה פורסמו בעיבודו ובעריכתו של שמואל מעין ב " ילקום מורשת " חוברת , T ' D נובמבר . 1997 פולה סקורניק טומאשבסקה , חברת גדוד " כי - ברכה " לשעבר רשימתה '' מקאליש למאידאנק " פורסמה ב " ספר קאליש " א / , 1964 רשימה נוספת שלה נמצאת בחוברת " הגימנסיה העברית בקאליש , 1980 , " < ...  אל הספר
מעין, שמואל