ד מכתבים אחרונים מקן קאליש לארץ לפני הסערה

מתוך מכתבו של משה זיידל , מגדוד " נפתלי " , חבר הנהגת הקן קאליש , 10 . 3 , 1939 שמואל , חזק ! אני מתבייש שאני נאלץ להטרידך במכתב כשפה הפולנית , אבל לצערי מאז נסיעתך לא התקדמנו בהרבה מבחינת העברית , מכתבך מצא את הגדוד שלנו ברגעים של מתח רב והכנות ליציאת " הפלוגה הראשונה " לקיבוץ ( הכשרה * . לכן , כמר שאתה רואה מאז היעדרך חלו בחייבו שינויים מכריעים , המאפיינים את כל התקופה הזאת . זוהי תקופה קול הכנות בלתי אמצעיות ואינטנסיביות לקיבוץ , שהחלה במקביל לעלייתך , כלומר מאז מלשבתיהחירף , בה אישרנו את הפלוגה הראשונה וקבענו את המועד של 1 במארס להתארגנות הפלוגה ונקודת הקיבוץ היא בוולוצלאווק . הגדוד שלנו אישר פלוגה של 13 אנשים ( מלכה , בועז , ירטק , פייבל , מנחם , לוםק , מיצ ' יה , זושיה , שמחה , ) הדסה , אידק , תמה , נתק < , " זה ודאי מאורע ראשון מסוגו הזכור לנו מאז נ * השמות במלואם : מלכה 9 קו - ךניק , בועז בוצ ' ינסקי , ילקק - יוסף שפילר , פייגל ךוידוביץ ' , מנחם גראבינה , לוקק מרקזקוביץ ' מיךןה ו >? 3 גרט , זרשןה דל ^ ךןךג , שמהה לךךמן , הדסה זי ^ ךשטיין , איךק רוטבארד , קמה , נקק נתן הייקךק ...  אל הספר
מעין, שמואל