גדוד "מרחביה"

לדאבוננו גם על הגרוד הזה הצעיר ביותר בקן , שהתארגנות ! חלה כסוף שנת , 1936 אין לנו זיכרונות פרט לידיעות בודדות , שנמסרו במכתביהם של אדק ומאדריה , שהבאנו אותן בקטעים הקודמים , אי - לגאליו תו של הקן כשנת 1938 פגעה קשה בהתפתחותו של הגדוד הצעיר הזה , והסערה שפרצה שמה קץ גם לקיומו . תהיינה שוררת אלה ציון לקיומו של גדוד זה 2 שתי ם - של 1 ש השנים האחרונות של קן קאליש ,  אל הספר
מעין, שמואל