מפגש חברים

חברים מגדוד " לאור " % תבירותם בקן בפגישתם בכייתה של so : קלינגר , בתל - אטב , ב . 1978 RCFC 12 ~ המשתתפ ם : f תמר הר f ap xu } ר 7 ג 0 אסתר רדברג > אתקה war l אליהו > אלק < פאר ( פאטגםר " גר ) , גניה קלינגר . שמואל מעי ; , גניה קלינגר : זכור לי , בזמן שהקן כבר לא היד . לגאלי , כשהגרמנים כבר היו בקאליש , קיבלנו מכתב מיוסף קפלן שהיה אז בצד הרוסי . התלבטנו איפה להיפגש . ביקשנו מאחד החברים שלנו , קלמן קלמנרביץ / שימסור לנו מפתחות לחדרים בבית - החולים היהודי , בו הוא שימש שומר , קבענו פגישה בחדר המתים , במרתף בית - החולים . הכניסה לבית - החרלים היתה משני רחובות , מנאדבודנה שעל - יד הנהר פרוסנה רמרחוב שני שאיני זוכרת את שמו . נכנסנו אחד אחד למרתף , כי הגרמנים אסרו כל התקהלות הן בחוץ והן בתוך הבתים > אל ק פאר : נפגשנו גם אצלנו , בחנות של אבא שלי . מישהו עמד בחוץ וכך שמר על החברים שנפגשו ) . במכתב כתב יוסף קפלן , שמי שרק יכול יעבור לצד הרוסי , לפולין המזרחית לשעבר . הוא ישב כהנהגה הראשית שמקום מושכה היה אז בררבנה והמכתב הגיע מרובנה . ואז החלטנו שאנחנו יוצאים . תמר הרסגור . יחד עם בתיה שר > ש...  אל הספר
מעין, שמואל