7ג 7ק5^זד 5נ"ל;^י''. קיעוני מימי/.' לוכה / רלנק פגדוד «כג*יר&בע", ראש קמצה,