ד'ת;מלדת של ''נפתלי" מקנת J9J6 ?'0'E לקמ^ל, בשורה העליונה: p VK A רוטכארד, .2 אברהם ח& r m .3[ ה"שךק. בשורה השנייה: .1 גרשון שר, .2 פייבל 7זי7לני.3,7 פשה גוספררנו.