מפגש חברים

זה חיה הגדוד הראשון בקן , שחודרך לפי שיטת " בניימדבר" שהחליפה את שייטת ה " כפירים " בשכבת הגיל הצעירה ביותר כקן ( על פי הנהוג אז בתנועה כולה ) . מכאן גם השם " נפתלי" שמו של אהד משבטי בנייישראל הקדומים בדרכם - דרך המדבר - אל ארץ - ישראל . אולם יתר הציונים שתאמו תקופה קדומה זו לא היכו שורש כמו עדה ( במקום גדור ) , נשיא הע 7 ה , שבטים וכדו / ונשארו בתוקפם התארים הקודמים כמו ראשי קבוצה , ראש - גדור ועוד . החזיק מעמר רק השם : " בניימדבר " . פגישת חברים מגדוד " נפתלי " לשעבר , בתל - אביב , בביתה של חדווה מסינג , כיום ה 17 ~ במארס . 1932 מתוך דבריהם . בפגישה זאת , על יוסף קפלן ועל חבירותם בקן השומר הצעיר בקאליש , המשתתפים : שולמית אביעזר > מיצייה הלפגוט < מקיבוץ עמיר , אברהם אנזל מקיבוץ להכות - הבשן , אברהם גלעד > גולדשטיין < ממושב נטעים , צבי ( הנייק ) וארצקי מחיפה , חדווה מסינג ( וולקוביץי ) מתליאכיב , יהודה ריש ( אירק רוטבארר ) מרחובות , גרשון שר מקריית - אתא . שמואל מעין , אברהם גלעד : ראש ד ; גדוד שלנו הראשון היה יוסף קפלן . אני נזכר בתמונה : כולבו יושבים ליד איזה חלון באולם הקן ; יוסף מ...  אל הספר
מעין, שמואל