מתןך מכתבי הנהגת הקן

לצערנו אין כילינו זיכרונות של חברים מגדוד זה . שמו הקודם של הגדוד י בהיותו גדוד כפירים י היה " ךרירם " , בעובר ! לשכבת הצופים כמושבת הקיץ שלו כשנת : 1934 קיבל את השם " הסולל ' / נשארו לנו כארכיון התנועה ובארכיון " מורשת " מכתבים אחדים ( בפולנית ) משנות 1937 - 1936 של חברים מהגדוד ח 1 ה : אדק בוראקס , מאדדיח גרוס , סווק אוקונובסקי . הם פעלו אז , יהד עם חברי הגדוד האחרים , כמדריכים וכחברי הנהגת הקן , קטעיהם הקצרים והארוכים יותר של המכתבים האלה חננו מביאים כאן כעדות מצומצמת לפעילותם הנרחבת של חברי גדוד זח . ממכתבו של אדק לצבי '" מ 11 בדצמבר , 1936 " בקן " . משכבת הבוגרים עד ל " מרחביה ' , פרט ל '' לאור " , אין מתנהלת עבודה תוכניתית וודאי לא שיטתית . ב " מרחביה " לא שלך אלא - < Qtr : קיימנו את הנישפיה המתוכננת , היא ? י אדק בוראקס , ראש ' הגדוד של הגדוד הצעיר ביותר והאחרון בקן קאלייש " מרחביה " , לצבי פרבריכט , חבר ההנהגה הראשית . . 2 צבי אמרר היה להיות בארץ חבר קיבוץ מרחביה . נתבה לבו תוצאות חיוביות למדי / מצד אחד היא ברמה להתלכדות העדה ( גדוד בשכבת '' בבי - מדבר " ) ולהצטרפות 10 חני...  אל הספר
מעין, שמואל