מאיר ענבי

אולם התפתחה בינינו ביני ובין יוסף קפלן ידידות חזקה ויהד עם זאת נשמר ליוסף גם תפקיד של מדריך , שכרתי חדר ( עבדתי והשתכרתי אז < ברחוב קושצ ' יושקו . גרנו שם - יוסף ואני - ולמדנו את מארקס ובוכארין ; כמובן , יוסף היה המסביר , שמואל : האם היתה הסכמת הבית ? מאיר : זו לא היתה שאלה של הסכמה ; הייתי אז , כמו שאמרתי , בן . 18 - 17 זה לא היה מקובל , וזה היה דבר מיוחד במינו . ערב ערב ישבנו ולמדנו , במרוצת הזמן הצטרפו אלינו , ללימודים אלה , חברים נוספים כמו בולוש ומשה שמולביץ / והיות שהיה חורף , היינו מביאים בכיסים פחמים לתנור , כדי לחמם את החדר . כך למדנו מספר חודשים - שנינו דיברנו יידיש ; שפת האם שלי היתה יידיש . יוסף היה שקרע לגמרי בכל ענייני הקן . זמן מסוים שיתפתי פעולה איתו גם בהחזקת מעון הקן על חדריו . כל ירם היינו באים לאולם הקן ועושים סידורים שונים , כמו בספריית הקן , אז דאגתי גם לקיומו החומרי של יוסף ; היינו מיודדים מאוד - הייתי גם במושבות - קיץ , במושבה אחת אותה ניהל יוסף השתתפה גם אימו . לפני מושבה זו השתתפתי במושבת מנהלים , במקום סמוך לווארשה . המושבה התנהלה בעברית ובפולנית ואני היי...  אל הספר
מעין, שמואל