לאה שטאייר

הכרח . גדוד entf WTW ! לשעבר י מתוך הריאיון איתה 'על ירםף קפלן ? 1 ל הקן בקאליש , בביתה כשדיית ' מוצקי / , -14 2 במארס , 1982 לאה : קצת קשר . יהיה לי לדבר עברית . פשוט , לא הצלחתי ללמוד את השפה למרות שאני שנים רבות בארץ . מהוריי - רק אימי מקאליש ; אבא מעיירה קוביסקייה שבאיזרר דאדומסק . בקאליש גרנו בפילסודסקייבו . לרטק ( בעלה שנכח בפגישה ) : משפחת יוסף קפלן גרה זמן מסוים בדיוק ממולם . לאה : פרנסת משפחתי היתה מיוחדת במינה , אבא גידל ירקות בחממות , זה היד . מיוחד בקאליש ; ידוע לי רק על עוד יהודי אחד שעסק בעבודה כזאת . אבא שלי אהב אדמה ועבר לחקלאות , אם כי בתחילה היה סוחר , בעבודה זאת הדריך אותר פולני , מגדל ירקות או גנן . למרות שלאבי לא היה יסוד חקלאי , הוא עבר לחקלאות . וזאת היתה חקלאות ממש בתוך העיר - ורק בחממות . הוא גידל עגבניות קטנות ומלפפונים , והיתה לו פלנטציה של רברבר > ריבס < , שגידל דווקא לא בקאליש אלא בכפר גולדבוב על 100 מדרגות אדמה > כ 5500 דונם ) , את התוצרת שיווק בעיקר לדררם - מערב פולין , לאיזור שלונסק > שלזיה < , שהיה איזור תעשייה ומכרות , התפרנסנו מזה יפה מאוד . גם מוי...  אל הספר
מעין, שמואל