טופקה ומוריץ רוזנבלום

מצרפת , חברי " בנייהטבע " לשעבר , בעת ביקורם בארץ מספרים מרכרונותיחס מהקן , מתוך הריאיון א * תם על יוסף קפלן ו מויטק רלברברג , שהתקיים בנוכחותה של שושנה איתץ > רוזיקה גול 7 שט « ן < בדירתו של שמואל מעץ בקיבוץ מעניה , בי 13 באוגוסט , 1979 וכן מתוך מכתביהם של טופקה ומורי ? מ -24 באוגוסט ונ ? 18 ~ באוקטובר . 1979 טרפקה : ברחוב גורנושלובסקה גרו משפחות שרוב ילדיהן היו בקן כמו שורק , בוראקס , רוזנבלרם , קמפינסקי * גם אבחנו גרנו שם , אחרי הרוגאטקה > מקרם שער הכניסה לעיר מצפון , לפבים < , לא רחוק מבית הקברות הפראבוסלאבי . מוריץ : ברחוב הזה הדירות היו זולות יותר וגדולות יותר מאשר במרכז העיר ששם גם קשה היה להשיג דירה , אבי ומויטק הייבו בקן כבר משנת . 1925 הייתי בקבוצת " נמרים ' / כל חברי בקבוצה היו בגיל 10 ופחות מזה . ראש - הקמצה הראשון שלי היה וררמק פרידה מה " קשישים ' ( הבוגרים המבוגרים ביותר ) . אחריו היה ראש הקבוצה שלנו ברק גולדשטיין מ " עלידם " וגם הרמאן הבר , גם כן מ " עליזים ' / כל חברי הקבוצה , מלבד מויםק , למדו בגימנסיה . טופקה : נכנסתי לקן בשנת , 1926 ביוזמת בני משפחת גולדשטיין שרובם ...  אל הספר
מעין, שמואל