גדרד "בנ* ~הטבע" כשנת 1930 כשררר, השנייה. ד,דניע ל מימץ - שעיר, יעקרכויכייץ' (ראש הגרוד}.1930 ,