מפגש חברים מהגדוד

ריאיון עם הברים מגדוד " בני - הטבע " בקן השומר הצעיר לשעבר בקאליש , שהתקיים בגבעת - חביכה , כ 10 ~ במארס , 1979 השתתפו 1 שושנה ( רורקה ) איתין ( גולדשטיין ) - פרר 0- הנה , גניה ספרוני ( רוקטורצייק ) י רמת גן , יעקב > קובה < רובין - תל אביב , חדווה 1 ו > לקוביץי < ואהרון כץ ,, 7577 - שרה רמון > ש " קייביץי < י רמת גן , ברוך ( בולוש ) קולסק * י נתניה , גוטה ( גוצייה - טוביה ) קולסקי > חארלופ 0 קה < - היפה , יוסף שיבק י תל אביב , אסתר שפר > האמכ 1 רגר < - חיפה , צבי ( הנייק ) אוקונובסק " - תל אביב , זלמן שר > דזימס < י קריית אתא , שמואל מעץ . שושנה איתיז 1 ר > ז ' קה גולדשטיין ) : ( עיבדה מחדש את דבריה שבריאיון לרשימה והבנו מוסרים , אם כן , את דבריה במרוכז ) . הייתי כשנתיים תלמידה בבית - ספר עממי . והנה ביום אחד באה אלי חברתי טופקה וסיפרה לי על תוכנית להצטרף לתנועת השומר הצעיר ; היות שאחיותי כבר היו בקן ולא היה לי זר כל העניין - הצטרפתי . נכנסנו - טופקה ואני לקבוצה שזה רק התארגנה , שבוע לפני ל " ג בעומר , היה צריך להשיג בהקדם ציוד צופי ומדי צופים כמו חולצה , חגורה , עניבה , ילקוט גב , כ...  אל הספר
מעין, שמואל