שמואל מעין

הייתי בקן השומר הצעיר בקאליש עד כמה שזכור לי , פגישתי הראשונה עם הקן התקיימה בהיותי בן 8 או בן , 9 כלומר בשנת 1922 או . 1923 אחותי המבוגרת אומנם למדה כבר בווארשה , אבל היתה עדיין חברה בקן קאליש ( מצאתי את שמה - שנים רבות אחר כך - כארכיון 3 rr * c היא היתה אז בקאליש , אולי בחופשה מלימודים או מסיבה אחרת , ולקחה אותי לא למעון הקן אלא לאסיפה - אולי חגיגית , על כל פנים - רבת משתתפים של הקן - זו התקיימה על יד אחת הזרועות של נהר הפרוסנה , קרוב לרחוב קושצייושקו . הייתי לבוש בגדי שבת , כנראה שזה אירע בשבת , והמום מההמון הרב משתי שורות ארוכות מאוד של המשתתפים לאורך הבהר , התרשמותי זאת היא היחידה שנשארה בזיכרוני . לא היה לזה המשך . הפגישה השנייה עם הקן היתה כבר יותר ממשית . היה זה בשבת 5192 ואני כבר בן . 11 אני זוכר שהייתי חבר בקבוצת " שועלים " שבגדוד " רעננים / שם המדריך שלבו היה צבי קאליסקי , מגדוד " עליזים " . זיכרוני לא מעלה שום אירועים בקבוצה הזאת ומהמדריך הזה . חברי בקבוצה היו חבריי מהכיתה שלי שבבית - הספר היסודי הדתי של ה '' מזרחי " ששמו היה " תורה ומדע " . מה שזכור לי ערד שהיינו נפגשים ...  אל הספר
מעין, שמואל