פגישת חברים מגדוד "בי-ברכה" לשעבר בגבעת-חביבה,

ב - 20 בספטמבר . 1980 כפגישה השתתפו : צבי > הגייק < אוקונ 1 בסקי י תל אביב ; ישראל > איריו < ואקשטוק י היפה : ילםף 1 י > שיק < וארצקי - חיפה ; פראנקה דבקוב ל ץי ( שמול 2 יץי < - תל אביב ; בלה > גלוגינסקה < וילהנ ; גילל / ושי < שלדל - ; היפה ; אליעזד - ללדלליל ; ל > ( טק < שטא " ר - קריית - מוצקין ; זל מן - אלי עזר > דדמס < שר - קריית אתא ; שמואל מ ? ץ > בורנשטיץ < 1 קיבוץ מ ? נית < שמואל מעין : התכנסנו כאן להעלאת זכרונות על תבירותנו בגדוד זה בקן . חלק מאיתנו לא היה בו כלל בראשית ייסודו ( ועל ראשית זו ימסור דדמס < . כי אם בגדוד * בני - הטבע " הצעיר ממנו . אלה היו הנמצאים כאן ( הנייק , יוחוש ' ואבי * וכן יוסף קפלן ופנחס טונדרבסקי , שנספו בשואה , ואחרים . קבוצה זו שלנו - כ - 10 ויותר חניכים - הועברנו ב - , 1929 על - פי החלטת ההנהגה המקומית ראן - ובאופן קונקרטי על ' ידי שרה . 6 " דרישה " כזאת היתה כעץ רישירן עלייה לבעל - מקצוע שהוזמן לעברדה אצל בעל מפעל באישור השלטון המנדטררי . זייפה * מ " בני הטכע " לגדוד דצרפים בוגרים - " בי ברכה " , סמוך לעלייתו לשכבת הבוגרים - להיות בר גדוד הבוגרים הצע...  אל הספר
מעין, שמואל