זלמן־אליעזר (דז'מס) שר

נכנסתי לקן מתוך בית הספר . למדתי ב '' תורה ומדע " בית ספר דתי של ה " מזרחי " , אבל כשפתחו את הגימנסיה העברית עברתי לשם והייתי כין תלמידיה הראשונים . אחר כך כשפתחו את בית הספר המקצועי היהודי בעיר גס כן הייתי בין תלמידיו הראשונים , בגימנסיה התקבלתי ל " פוךוו ? 9 ק 0 נה " ( כיתה בי בישראל ) , הגימנסיה פתחה גם כיתות נמוכות אלה , כדי להבטיח לעצמה תלמידים לכיתות הגבוהות שלה . Krntr ficcot ( כיתה ג ' בישראל ) מישהו אירגן אותנו ונכנסנו לקן . מי זה היה אינני זוכר , אבל המדריך הראשון שלנו היה פישק קמפינסקי > היום בקיבוץ עין - החורשא בקבוצה שלי היה גם מונייק קוט ( רופא ידוע אחר כך ) . היינו קבוצת ילדים ליד או בתוך גדוד " עליזים " שהיו מבוגרים מאיתנו והשתתפנו במושבה משותפת איתם , בקרבוני - בוגדאלוב ( ועל כך במקום אחר < . יש רק לציין שנוסף על שאול זאלודקובסקי , ראש הגדוד ומנהל המושבה והמדריך שלנו פישק היו עוד מדריכים כמו אדולף גרוס לספורט ופלקה בוראקס , אחותם המבוגרת של לדלק ואדק * כשחזרנו מן המושבה הקימונו את הגדוד שלנו " בי ברכה ' / היינו בהתחלה שתי קבוצות בלבד : קבוצת בנות ששמה " כוכבים '' ו...  אל הספר
מעין, שמואל