ספר החיים של הגדוד

מתוך " ספר ar של מושבת גדוד " עלירם" ייני ק " לו נ -ה פשי םטאנםקה , לא רהוקמקאליש . המושבה התקיי מה ה 1 דש אחד בת ^ ז -אב תרפ " ו - יולי -אוגוסט . 1926 tr & י 7 י ™ סעי ל לרלו DTV" 7 ? 7 ג mm ל / נה - ^ נ ח : ? ד , נה קט ^ ימ מהרשימות שבספר : לגדודי - חזק ! אני פותח עכשיו ספר חיינו על המושבה . חיים אנו בתנאים שונים " . אחרי שנת עבודה - שנה מלאה שלפעמים > בה < שמתה ולפעמים > בה < יגון , שלפעמים > בה < מנוחה ושקט ,.. אחרי שבה כזו - אבו ביגשים ליצור דבר בדול , אנו עומדים לחיות חודש ימים ביחד , " לשמוע ביחד קולות הטבע - " > רלהתפעל < מכל מה שנברא , מכל מה שחי - אנו שבים לטבע * ; שימעו , היום אנו פותחים " ספר חיים " חדש . חייבך עד עתה , אבל אבו מתחילים בחיים חדשים . אנו שהתאספנו כאן מסביב לביקתה הכפרית בה נחיה , נגור , בשיר , נאכל , נישן בקיצור בעשה הכול ביחד אבו שהתאספנו כאן מבטיחים לחיות יפה , להוציא מהפינות הנסתרות ביותר של נשמתנו הכול . ולזרוק את עצמנו קדימה . המושבה עצמה היא החיים . אולם זד . לא סוף פסוק , החורף שלאחר המושבה יהיה העבודה האמיתית ; רק אז נראה תוצאות , רק אז נוכל לק...  אל הספר
מעין, שמואל