גוטה לוריא

לסיפוריה איך נכנסתי לקן השוטר הצעיר בקאליש , קודם סיפורי , איך הגעתי לקאליש בכלל , בסיום מלחמת - העולם - הראשונה עברה משפחתי מן העיירה סלרפצה , לא רחוקה מקאליש , שם סיימתי שמונה כיתות בית ספר יסודי יהודי , לעיירה פלשב הסמוכה לפוזנאן / היתר - זאת בשביל משפחתנו עלייה ברמת החיים : מים זורמים בברזים , שירותים בדירה וכדו / לי היה קשה , כי לא הצלחתי להיכנס לבית - הספר התיכון שבעיירה . בית הספר דרש ידיעה בצרפתית ואני ידעתי גרמנית . הדוד שלי , עורך - הדין אברהם מארקובסקי הבטיח למנהל הגימנסיה שהוא בעצמו ילמד אותי צרפתית , כדי שאוכל להשתלב בלימודים . אגב , שלום הרלאבסקי מספר , שהדוד הוה הציל אותו ממוות . " למרות זאת הכשילו אותי בבחינות בשפה זו ונשארתי ללא לימודים . במקום ללמוד התחלתי לעבוד אצל עורך - דין מקומי , יהודי . תירגמתי בשבילו מגרמנית לפולנית ; אצלו גם למדתי לכתוב במכונת כתיבה , אולם הייתי אומללה מאוד , כי רציתי מאוד ללמוד . כשלמדתי הייתי " תלמידה שרופה ' / . 1 בספריו של שלום חרלאבסקי : ב " עיר ומצור ביער " , בעמי 68 מוזכר שמו באות מי בלבד ואילו ב " על נהרות הניימן והדנייסטר " , עמ ' - 1...  אל הספר
מעין, שמואל