נדוד "כשברכה" ביער בעת טיול ל"ג בעומר, של כל הקן, .1931 מימי; לשמאל: בשורה העליונה: -5 אדש פ^נץ, .4 לוסקשסא"ר. בשורה השנייוז: .\ ישראל קפלן, .2 הילק ס"טנר, .3 דזימס, A הנייק אוקונובסקי, ,5 בלה גלובינםקה, '6 שרה ר777ניץ, ,/ מרים יארומבק. הקיצוני השמאלי - שעיה " עקובוביץ/ ראש הקן, בשררת היושבים: .1רנינהאלט, .2 אווה ל&שיץ, .3 לולקרו1נשטיין, .4 מונייקברנר.