רות קרין

מילואים לדברים שהשמיעה בפגישה בפרדס חבה ראש - הקברצה הראשונה שלי היתה יאדדיה שפירא , קרובת משפחתם של לוטק קראסוצקי ודרד שפיר . ראש הקבוצה השנייה שלי היתה גוטה טמקין . בשנת 1920 לוטק קראסוצקי היה ראש הגדוד שלבו - גדוד הכפירים . אני ילידת ; 1911 הייתי אז כת - 9 הקטנה ביותר בקבוצה . במשפחת ברראקס כל הילדים , פרט לבת הבכירה , היו בקן . הבית הזה היה כמר קן שני , לכל ילד במשפחה היו אסיפות קבוצתו או מפגשים אתרים בבית . והיתד . שם ליד הבית גם חלקת אדמה , שבה עשינו את גינת הקבוצה או הגדוד י ועל זה סיפרתי כבר לפני כן . החניכים בקן היו בוטים להזדהות עם מדריכיהם או עם בוגרים אחרים שבקן . בדרך כלל לכל צעיר יש איזו דמות שהוא נוטה להזדהות איתה . בשבילי , בתקופה מסוימת , הדמות שהייתי מאוד רוצה להיות דומה לה היתד . גניה קראסוצקי , אהותו של לוטק - צעירה ממנו . היא היתה בעיניי אדם עקבי מארד . אם היא דגלה במשהו - אז במאה אחוזים והיתה מגשימה זאת . וכך היה כאשר דיברנו שיש לצאת לעבודה ובגלל זה להפסיק את הלימודים . וזאת מכיוון שמאיר יערי אמר שבארץ - ישראל יש מספיק אנשים אינטליגנטים . זאת היתה הסיסמה . וגביה ע...  אל הספר
מעין, שמואל