בתצלום: מפקד משתתפי המושבה (1927) ליד צריפי המגורים