במנהלי המושבה (אולי גם אלר־ת אחד אוי שנ"ם< בתצלום: בשורה העליונה י עומד קאריק סיטנר; השלישייה על החלון, מימץ לשמאל י שרה רלברברג, רונה היישרק, שרה רלברמן; השנ"ם העומדים ליד החלון - האנקה זילברמן, יהודה פוקס,