ריאיון עם חברים של קן השומר הצעיר לשעבר בקאליש

בפררס - חגח , בכיית משפחת מכאנ * ק , בי 26 ביולי , 19 / 8 בפגישה השתתפו : לאה מכאניק ( לולה גולדשטיין ) מפרדס - הנה , קלמן ( קאלמק , קאריק < סיטנר מקיבוץ עין - שמר , דור > דאווציי < 1 סינאדרקה מקריית 1 מ ~ צקץ , חנה קצנלנבוגן ( האנקה זילברמן ) מהדרה , רות קרץ ( רודה קאווה ) מתל - אכי ב , שמואל מעץ מקיבוץ מעניה , שמואל : מטרת הפגישה העלאת וכררנרת מימי חבירותכם בקן קאליש בחניכים וכמחנכים . אנחבר מפגישים שכבות שכבות על מנת לקבל תמונה מחיי הקן על פי יחסם של גילאים שונים וחברי שכבות שונות בקן , חשוב לדעת , איך נכנסתם לקן ולאחר שנכנסתם , מדוע נשארתם בו במשך שנים , מה היו ההשפעות עליכם לפני הכניסה וכמובן כבר בזמן היותכם חברים בקן , מה היו החיים הרגילים בקן , אילו מאורעות מיוחדים היו בו , במה קסמה התנועה לבני הנוער , מה היתה השפעת החוזרים מן הארץ ? מה היו המפגשים עם חברי תניעה מקינים אחרים ? מה או אם היו הבדלים בינינו ובין קינים אחרים כמו לורד , וארשה ? מה היה יחס ההורים ובית - הספר להשתייכות לקן ? מה היו המושבות בקיץ ובחורף בהן השתתפתם ? מה היה רפרטואר השירים . מה הלקטורה , איך התייהסתם ללי...  אל הספר
מעין, שמואל