פישל כפרי

מילואים לרשימתר מדצמבר 1978 הקן לא " נולד " ברחוב צ ' יאסבה . 19 קודם הוא היה על יד הגשר שהוליך לרחוב קושצייושקר . שם היתה הסינמה של קראסוצקי " סטילובי " ; בחצר הבית נמצא הקזי אחר - כך עבר הקן לצ ' יאסנה , 19 אולם כשביקרתי בקן בשנת 1937 הוא היה שוב במקומו הקודם , בצ ' יאסנה , 19 בחצר , בקומה שנייה נמצא מעון הקן . למטה בחצר היד . ביתמלאכה של בייז ' בינסקי ( אביהם של חברי הקן בשם זה < . בקומה אחת מעלינו היה שטיבל של חסידים - בלילרת שישי הם היו יורדים ומפריעים לבו . האיזבה היתה אולם די גדול , עם שני חדרים בקצה , באחד ישבו המדריכים ובשני היתה ספרייה וערד משהו אני לא זוכר בדיוק . באמצע האולם היו עמודים . דאבנו לצורתו האסטטית והשומרית . פעם סיירתי אני בעצמי את כל הקן ; עוזרי בצביעה היה חבר הקן בלודד , מוטק רויזמן , שהיה בארץ חבר קיבוץ עץ - שמר * את הקירות קישטו סיסמות שונות , כתובות ותמונות ; אני ציירתי הרבה על הקירות . היה גם עיתון קיר של הקן שהופיע בקביעות פעם בשבוע . את כל הקישוטים על הקירות איפיינה פשטות - זו היתה הצורה החיצונית של הקן , לאיזבה היינו באים כל יום , כל ערב . אבי לא זוכר ...  אל הספר
מעין, שמואל