שרה ברעם

למדתי בבית ספר ששמו היה " גימבאזירם זביונזקובה " " - הגימנסיה של האיגוד " ןן של איגוד המורים הפולניים בקאליש . על ספסל לימודים אחד ישבתי שם עם בת מיליונרים בקאליש ושמה היה 01 ו בוראקס . היא שהתחילה לעשות תעמולה בין הבנות כדי להיכנס להשומר הצעיר . לא ידעתי , מה זה השומר הצעיר ; ומלבד זה רציתי להמשיך ללמוד , ללכת לאוניברסיטה . אולם ראיתי שכולם סביבי הלכו להשומר הצעיר - הלכתי גם אני . זר . היה בכיתה הרביעית , בשנת , 1920 לא משך אותי דבר להשומר הצעיר . הכניסו אותי לקן ממש בכוח י ידידים וידידות . אווירה שומרית נוצרה סביבי ולי אין ברירה . אם אני רוצה להישאר בתוך החברה שלי , מוכרחה אני להיכנס להשרמר הצעיר ; אבל לאחר שנכנסתי , נשארתי , עולם חדש התגלה לי , בקן נכנסתי לקבוצת " שושנים " בגדוד " כפירים " שניהל אותו לוטק קראסוצקי עד שהתנדב לצבא הפולני ., אבל לא היתה לי מדריכה בקבוצה . למעשה , אני נעשיתי לראש קבוצה של הקבוצה בה הייתי חברה , וה היה ו . שרה ברעם ( זילברמן ) מותיקי קן השומר הצעיר בקאליש . עלתה ארצה ב 9 ב 9 ו . מראשוני קיבוץ עין - החררש בר היא נמצאת עד היום הזה . נונסבס ( שטות } . הק...  אל הספר
מעין, שמואל