בתצלום: כרוך מטפל כקן, כמכשיר הראדיו הראשון אז כקאליט שהעביר לי7יז או-לק *pc'jwns לפני על"תר ארצה, ב-,1925