ברוך טל

נכנסתי לקן השומר הצעיר בקאליש בשנת , 1918 שנה לאחר ייסודו . לפני כניסתי לקן נתקבלתי לכיתה השלישית של הגימנסיה העירונית הפולנית על שם אסניק . בגימנסיה היו תלמידים יהודים רבים , שביניהם בלטו שלושת האחים דיאמאנט * אחד מהם , ליאון ( אריה לימים חבר קיבוץ משמר - העמק , בו הוא נפטר לפני שנים אחדות * פנה אלי ואבי הייתי אז , כבן , 11 הצעיר ביותר ; הוא אמר לי : " עליך להיכנס לאירגון הסקאוטים כמו כולנו " . נכנסתי ונתקבלתי לקבוצת ה " כפירים ' " בנימין " - הקבוצה הצעירה ביותר בקן ; אירגון הסקארטים היה מחולק לקבוצות בלבד , גדודים עדיין לא היו , שיטת העבודה היתה הסקארטיבג ; ראשי הקבוצות היו רבים , כי במשך הזמן היו מוחלפים , הם היו תלמידים מכיתות יותר בוגרות , אבל אינני זוכר בדיוק את שמותיהם . כל חברי הקן היו תלמידים של שלוש הגימנסיות הפולניות שבעיר : על שם אסניק , על שם קושצייושקו וגימנסיה לבבות בשם " יאגיילובקי " . כל אלה . 1 ברוך סל ( רוזנטל ) , מראשוני קן קאליש . עלה ארצה , לקיבוץ עין החורש , בשנת . 1929 בשנות השלושים היה שליח הקיבוץ הארצי לתנועה בפולין . לאחר שפרק מהקיבוץ הארצי וטקיבוצר מטעמים...  אל הספר
מעין, שמואל