איקור לזלמ^ קד 77>יפ^0 >נ5ללני;7) שעבד במסגרת של קן חשרמר הצעיר כקאליט בי; ה־ ו נ2ע7בל 1-^ 792.5 נע^דלאד -79^9 על! ד./7ל;.5 ;:77 קמפיגטקי, המנהל הטכני של המסגרת. ניתן ב-2 בפברואר .1929