בטיול ל"ג ב?רמר של הקן. כראשית שנות ה-,30 מפחדים ני^ד בתצלום >העתק התצלום שב"סםר קאליש" בי<: מימין: הרביעי: מוסק פרידה, השישי: פישק קמפ 0ג 7קי הצעיר, התש"ץי: ברוך קולסקי.