מפקד קן קאליש במרשבת-הקיץ של הקן בכפר אלכסנדריה, בשנת 1932