^דזהד; בטזישנל' - על 77קזל.1/7זת הארוכים מחויך לצריפי ד^מדיט.