תצלומי כנסים, קבוצות, גדודים, תעודות

תקנון ההסתדרות הצופית היהודית '' השומר הצעיר " בקאליש המטרה והאמצעים : מטרת ההתארגנות היא חינוך הנוער היהודי לאנשים בריאים גופנית ומוסרית - ברוח העקרונות האתיים כמו כן להפיץ בקירבו את ידיעת השפה העברית והפולנית , וכן ההיסטוריה והספרות היהודית והפולנית , ולבסוף לעורר אהבה לעבודה רכן ליופי של הטבע . זל - ז קטע מסעיף בתקנון הנ " ל , שהרגש לא ^ רר שלסונרת הנפה של קאליש על י 7 י המארגנים י 77 / 7 13 מלל / , כשנת 1919 או בשנת . 1920 התקנון במקורו נקעא ffltr w הנפתי בקאליש .  אל הספר
מעין, שמואל