שמואל מעין (מענית)

ימיר הליגאליים האחרונים של קן השומר הצעיר בקאליש בשבת 1938 נסגר הקן השומרי בקאליש על ידי השלטונות הפולניים המקומיים . זו היתה שנה עשירה במאורעות בינלאומיים עגומים , זו היתה גם שבה קשה ליהודי פולין תחת שלטון הסאנאציה , משטר פאשיסטי למחצה , שכרת ראשון ברית עם גרמניה של היטלר , האנטישמיות שהיתה מצויה בפולין במידה גדושה , מצאה לה מאז עידוד נוסף בברית טמאים tn גבר גם הדיכוי של תבועת הפועלים הכללית והיהודית . זה היה הרקע הכללי למאורעות מקומיים רבים , כל זה הורגש גם בקאליש וכן בקאליש היהודית , ועוד דבר , קומוניסטים צעירים היו מצהירים במשפטיהם על השתייכותם לתנועת השומר הצעיר , כדי לצאת בעונשים קלים יותר > כך הם סברו באיוולתם ) ומצד שני עסקו במעשים פרובוקטיביים כמו פיזור חומר תעמולה קומוניסטי בתוך הקן ובכך סיכנו את קיומו . השלטונות החלו " לטפל " בנו . לטיפול היו שתי צוררת : היו בלשים מיוחדים שהתמחו בבעיות יהודיות . אלה היו באים לקן , מעיינים בכובד ראש בעיתונות הקיר שהופיעה בשלוש שפות : פולנית , אידיש , ועברית - כמובן רוב המאמרים היו דווקא באידיש ובפולנית - הבלשים היו עטים על החומר ובמוצאם את ...  אל הספר
מעין, שמואל